Hvordan bygger man en Shelter, som man bliver glad for?
×
Stort shelter med buet tag - type 16

Indholdsfortegnelse

 


Hvordan kan man bygge en shelter?

 

Helt grundlæggende kan man bygge en shelter af enten hele eller delvil tilskårne stammer (fuldtømmer) , høvlede brædder eller planker, eller kalmar brædder (brædder med bark på kanterne).

Korsor 2

Bygning af en shelter er et lille projekt, hvor de fleste med “hænderne nogenlunde skruet godt på” kan være med.

Shelters kan købes i enten byggesæt, hvor du får alle materialer leveret i rå længder uden nogen form for forarbejdning eller i byg selv shelter samlesæt, hvor de enkelte dele til shelteren er delvis samlet og tilskåret.

Vær altid opmærksom på hvad der medleveres eller rettere ikke medleveres i et bygge- eller samlesæt. En god pris på en shelter kan måske vise sig at blive en knap så god pris, hvis man efterfølgende f.eks skal tilkøbe skruer, et godt tag mv.

 

Skal man behandle sin shelter eller bålhytte med træbeskyttelse?

 

Det er ofte tvivlsomt om behandling med træbeskyttelse af shelters og bålhytter vil forlænge levetiden nævneværdigt. Hvis der er tale om et kvalitets produkt, er shelteren eller bålhytten konstrueret under nøje hensyn til konstruktiv træbeskyttelse, kort fortalt: ingen træ i kontakt med jord, stort tagudhæng mv. der gør at træet ikke opfugtes og dermed rådner.

Maling eller ej, vil derfor langt hen ad vejen  være et spørgsmål om udseende: foretrækkes  den "varme glød" træet har fra frisk tilstand, kan anvendes et transparent produkt som. f.eks. "Gori 2 i 1" i pine. Hvis man ikke maler, vil træet patinere og med tiden få en hvidgrå overflade.

 

Er et shelter med ret tag eller saddeltag bedst?

 

Et shelter kan fåes med enten ret tag eller med saddeltag. Et ret tag er med ensidig fald bagud, mens et saddeltag er kendetegnet ved at taget “knækker”.

Ret tag vs saddeltag på shelters

 

Ret tag har følgende fordele:       

 • Giver meget lys inde i shelteren
 • Alt vandet fra taget løber bagud og dermed er pladsen foran shelteren altid tør.
 • Mulighed for at lave bål under tagudhænget
 • Let at komme ind og ud af shelteren, oftest er der ståhøjde under tagudhænget 

Ret tag har følgende ulemper:       

 • Risiko for slagregn ved kraftig vind, primært pga. forkert placering
   

Saddeltag har følgende fordele:   

 • Kan give bedre beskyttelse mod vind og vejr
 • Mere “huleagtigt” shelter
 • Bedre beskyttelse mod “nabo-kig”

 

Saddeltag har følgende ulemper:  

 • Ikke mulighed for at have bål foran under tagudhænget
 • Man skal bukke sig for at komme ind og ud
 • Stor risiko for “pløre” foran shelteren pga. vand fra taget

Som overfor anført er der både fordele og ulemper ved de to typer tag på en shelter. Det er derfor et langt stykke hen ad vejen et spørgsmål om smag og behag men ud fra praktiske erfaringer, mener vi dog at en shelter med ret tag giver den største brugsværdi. 

 

Hvilket tag skal man vælge: græstag eller tagpap til shelter?

 

Græstag gør at et shelter virker meget “naturlig” ude i naturen og falder godt ind i den omgivende vegetation.

Græstag gør taget på en shelter en hel del tungere og der kræves dermed en noget kraftige konstruktion til at bære taget.

En shelter med tagpap vil ofte passe bedre ind i en have, sammen med øvrige bygninger, hvor det “lette” udseende passer bedre end det noget tungere græstag.

Byggetiden er næsten den samme men især på grund af den kraftigere konstruktion til et græstag, gør dette at denne løsning bliver lidt dyrere end tagpap tag.

Fordelen ved græstag er at den ikke bliver varm inden i, om eftermiddagen. Speciel en fordel ved brug i børneinstitutioner hvor der skal soves til middag.

En shelter med tagpap tag kan blive varm en sommerdag, men om natten er temperaturen ens i de to typer.

 

Hvordan skal jeg placere min shelter i forhold til sol og vind?

 

Skal jeg placere min shelter mod vest, så jeg får aftensolen eller mod øst, så jeg får solen om morgenen, og hvad med vinden?

Placering af shelteren er ofte lidt af et kompromis, hvor det oftest drejer sig om at få så meget sol, som muligt og så meget læ som muligt. En placering mod nordvest / nord giver aftensol i sommer halvåret, og meget sjældent vind fra nord i sommerperioden.

Tilbage til FAQ siden

}
Copyrigt 2019 Shelterbyg